Srednjoškolski centar „Gaudeamus“ postao je partner u projektu „Ponosna kartica 2020 – Cijena minus za 3+“ banjalučke fondacije „Za život“. Ovom karticom se u našem srednjoškolskom centru ostvaruje popust na cijenu školarine u iznosu od 20%.

Fondacija „Za Život“ je udruženje građana koje djeluje u cilju unapređenja položaja djece, porodica, demografske politike i povećanja nataliteta. Ova organizacija je pokrenula projekat podjele „Ponosne kartice“ kojom porodicama sa troje i više djece omogućava ostvarenje popusta kod partnera u ovom projektu.

Srednjoškolski centar „Gaudeamus“ sa ponosom obavještava da je postao dio ovog humanog projekta.