Poštovani roditelji, u nastavku se nalaze izvještaji o održanoj e-nastavi. E-nastavu profesori izvode korišćenjem dostupnih Internet servisa (Viber, Google Classroom, Microsoft Teams, e-mail i sl.).