ekonomska_skolaEkonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomski tehničari omogućava zadovoljavanje interesovanja učenika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opšte-obrazovnih, učenici stiču znanja o ekonomiji kao teoriji i primenjenoj ekonomiji.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi koje ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl.

Na radnim mjestima na kojima se zapošljavaju ekonomski tehničari, većina poslova se obavlja na računarima, za šta se osposobljavaju kroz program poslovne informatike u srednjoj školi.

Stručne kvalifikacije:

  • Osposobljen za obavljanje složenih poslova i radnih zadataka na organizaciji rada pri vođenju svih vrsta knjigovodstvenih i komercijalnih poslova;
  • odgovara stručnim zahtjevima i svim potrebama iz oblasti komercijalnih i statističko-analitičkih poslova, te poslovima i pravnim znanjima iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike, privredne matematike;
  • vrši provjeru kvaliteta i kvantiteta roba;
  • samostalno obavlja bankarske poslove i popunjava razne obrasce i tabele;
  • osposobljen je za rad na mašinama, kompjuterima i drugim pomagalima koja se koriste u praksi, kao i za prihvatanje novih tehnologija
  • posjeduje sposobnosti komuniciranja i kulture izražavanja na maternjem i stranim jezicima, kao i sposobnost sastavljanja poslovnih pisama;
  • osposobljen je za prilagođavanje zahtjevima tržišne privrede i demokratije, te za mijenjanje zanimanja i permanentno obrazovanje;
  • posjeduje organizacione sposobnosti i spreman je za timski rad u kome dokazuje fleksibilnost, saradnju, kreativnost, samokritičnost i sposobnost rješavanja problema;
  • stečena znanja primjenjuje u praksi, te vodi računa o zaštiti na radu, kao i o zaštiti okoline.

Ekonomski tehničar – nastavni plan i program