Evropski dan jezika obilježava se 26. septembra od 2001. godine na inicijativu Savjeta Evrope u Strazburu.

Od tada se obilježava  u većini evropskih država različitim aktivnostima, a ciljevi obilježavanja su promocija jezika, podsticaj jezičke i kulturne različitosti, ukazivanje na važnost učenja jezika i cjeloživotnog učenja stranih jezika.

U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, što je blizu tri posto od ukupnog broja jezika na svijetu. Živimo u vremenu u kojem je gotovo nezamislivo ne poznavati bar jedan svjetski jezik.

Evropski dan jezika obilježen je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS, kao i u osnovnim i srednjim školama. Tome su se pridružili i naši učenici.