gaudeamus medicinska skola fizioterapeutObrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva ima svrhu sticanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko opšteobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

FizioterapeutskI tehničar pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda.

U radu s pacijentima fizioterapeut sprovodi razne vježbe: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, radijacijske metode termoterapije, galvanizaciju i dr.

Kasnije obučava pacijente kako će samostalno raditi vježbe, uči ih i motiviše da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stepena samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Fizioterapeutski tehničar može raditi u zdravstvenim ustanovama na opremljenim rehabilitacijskim odjelima ili odlazi u bolesnikov dom.

Fizioterapeutski tehničari se mogu zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe.

Na temelju ljekarske procjene planiraju rad sa pacijentima i izrađuju program terapije, obučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja pokreta i ravnoteže.

Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Fizioterapeutski tehničar – Plan i program