Kontakt adresa:
Adresa: Jovana Dučića 23a, 78 000 Banja Luka

E-mail:
info@scgaudeamus.com

Broj žiro računa:
5620998098715085

Telefoni:
Pedagog :
Tel/fax: +387 (0)51 248 329

Obrazovanje odraslih:
Tel: +387 (0)51 248 337

Sekretar:
Tel: +387 (0)51 248 339

 

Radno vrijeme uprave škole od 7:30 do 15 časova.