medicinska_skola

“Svečano se obavezujem, pred Bogom i u prisustvu ovog skupa,

da ću cijeli svoj život provesti u moralnoj čistoti

i da ću se odano baviti svojom profesijom…”

Florens Najtingejl, medicinska sestra koju pamtimo

 

Medicinska škola u SC ”Gaudeamus” jasno usmjerava učenike ka njihovoj budućnosti. Osnovni cilj nastavnog programa je sticanje teorijskog znanja i praktičnih vještina iz oblasti medicine ali i drugih relevantnih nauka potrebnih za obavljanje ove, u prvom redu, humane profesije.

Naša škola sa savremenom opremom, očiglednim nastavnim sredstvima i provjerenim metodama usvajanja znanja, predstavlja pravi put ka uspješnom obrazovanju i osposobljavanju učenika za njihov samostalni rad.

Nastavni proces se odvija u specijalizovanim školskim kabinetima među kojima se izdvajaju kabineti prve pomoći i zdravstvene njege, moderno opremljeni svim neophodnim materijalom i rekvizitima. Dio praktične nastave učenici obavljaju i u nadležnim zdravstvenim ustanovama: u KBC Banja Luka i Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović.

U okviru sadržajnog vaspitno-obrazovnog rada koji se realizuje uz pomoć stručnog nastavnog kadra, kod učenika razvijamo i osnovna moralna načela prijeko potrebna za obavljanje ove profesije.

Iako se trudimo ići u korak sa savremenim zahtjevima nastave, ipak ne želimo izgubiti ozbiljnost klasičnog načina obrazovanja.

Nakon završene srednje škole spektar rada medicinske sestre / tehničara je veoma širok i podrazumijeva pružanje prve pomoći i zbrinjavanje pacijenata, njegovanje oboljelih, mjerenje i evidentiranje osnovnih vitalnih parametara i drugih pokazatelja zdravlja, davanje propisane terapije, pripremanje bolesnika za dalji medicinski tretman kao i zdravstveno-vaspitno prosvjećivanje.

Medicinske sestre se zapošljavaju u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, banjskim centrima i drugim ordinacijama na poslovima osnovne sestrinske njege kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Medicinski tehničar – Nastavni plan i program