Učenici Srednjoškolskog centra “Gaudeamus” posjetili su izložbu “Paralele”, autora Slobodana Vidovića i Radoslava Tadića.

Izložba je koncipirana kao sinteza dva različita umjetnička izraza autora koji paralelno djeluju na savremenoj sceni Republike Srpske tokom posljednje decenije i donosi jedan od mogućih uvida u pozicije savremene slikarske prakse na ovom prostoru.

Izložbom su objedinjena djela Slobodana Vidovića i Radoslava Tadića koji su izdvojeni kao primjeri višegodišnjeg dosljednog formulisanja slikarskog jezika, realizovanog kroz intenzivno prisustvo i veoma aktivnu izlagačku aktivnost na domaćoj i regionalnoj umjetničkoj sceni.

“Naši učenici nose pozitivne utiske sa ove izložbe koja je obogatila njihova saznanja”, rekao je profesor Aleksandar Đukić. Izložba “Paralele” otvorena je u Muzeju savremene umjetnosti RS.