Povodom obilježavanja 26. septembra, Evropskog dana jezika, naši učenici su predstavili svoje radove i projekte na kojima su radili sa profesoricom Milkicom Labus.

“Učenici su ponovo pokazali kreativnost i lijepe ideje kojima su naglasili zašto je bitno njegovati svoj i poznavati druge jezike”, istakla je profesorica Labus.

Cilj obilježavanja Evropskog dana jezika je informisanje javnosti o značaju učenja jezika i proširivanje palete poznavanja jezika u cilju povećanja stepena višejezičnosti i međukulturološkog razumijevanja. Takođe, jedan od ciljeva je promovisanje jezičkog i kulturološkog bogatstva Evrope koje mora biti očuvano i razvijano.