gaudeamus obrazovanje odraslih fizioterapeutEdukativni programi u medicinskoj struci polaznicima omogućavaju sticanje znanja i vještina kroz jednostavan, ali stručan i praktičan pristup prilagođen svakom pojedincu.

Program prekvalifikacije sprovodi se na temelju programa propisanih za redovno obrazovanje, za polaznike sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi sticanja stručne spreme istog obrazovnog nivoa za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike stručnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i stručnog programa za novo zanimanje. Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje utvrđuju se sve programske razlike.

Odluku o upisu kandidata u program prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom škole.

Teoretski dio obrazovnog programa za medicinske i fizioterapeutske tehničare sprovodi stručni medicinski kadar u prostorijama škole. Praktični dio obrazovnog programa za medicinske tehničare za I i II godinu sprovodi viša medicinska sestra u posebno opremljenom kabinetu.

Praktični dio obrazovnog programa za III i IV godinu se obavlja na Kliničkom centru Banja Luka. Praktični dio obrazovnog programa za fizioterapeutske tehničare se obavlja u posebno opremljenim kabinetima.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva ima svrhu sticanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko opšteobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

FizioterapeutskI tehničar pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda.

U radu s pacijentima fizioterapeut sprovodi razne vježbe: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, radijacijske metode termoterapije, galvanizaciju i dr.

Kasnije obučava pacijente kako će samostalno raditi vježbe, uči ih i motiviše da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stepena samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Fizioterapeutski tehničar može raditi u zdravstvenim ustanovama na opremljenim rehabilitacijskim odjelima ili odlazi u bolesnikov dom.

Fizioterapeutski tehničari se mogu zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe.

Na temelju ljekarske procjene planiraju rad sa pacijentima i izrađuju program terapije, obučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja pokreta i ravnoteže.

Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.