Edukativni programi u medicinskoj struci polaznicima omogućavaju sticanje znanja i vještina kroz jednostavan, ali stručan i praktičan pristup prilagođen svakom pojedincu.

Program prekvalifikacije sprovodi se na temelju programa propisanih za redovno obrazovanje, za polaznike sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi sticanja stručne spreme istog obrazovnog nivoa za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike stručnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i stručnog programa za novo zanimanje. Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje utvrđuju se sve programske razlike.

Odluku o upisu kandidata u program prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom škole.

Teoretski dio obrazovnog programa za medicinske i fizioterapeutske tehničare sprovodi stručni medicinski kadar u prostorijama škole. Praktični dio obrazovnog programa za medicinske tehničare za I i II godinu sprovodi viša medicinska sestra u posebno opremljenom kabinetu.

Praktični dio obrazovnog programa za III i IV godinu se obavlja na Kliničkom centru Banja Luka. Praktični dio obrazovnog programa za fizioterapeutske tehničare se obavlja u posebno opremljenim kabinetima.

MEDICINSKI TEHNIČAR

Medicinske sestre i tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Rade na različitim mjestima, ali ono što im je zajedničko je pristup otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga.

Oni posmatraju i procenjuju tjelesno i psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata i tako prepoznaju potrebe za njegom i osiguravaju važne podatke doktorima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti.

Medicinski tehničari učestvuju i u izvođenju dijagnostičkih postupaka, a samostalno ili u sastavu tima sprovode terapiju i njegu bolesnika.

Način pristupanja i prvi kontakt sa bolesnikom vrlo su značajni za uspostavljanje odgovarajućeg odnosa i sticanja njegovog poverenja. Između bolesnika i medicinske sestre treba da postoji prijateljski odnos i međusobno poverenje.

Posmatranje (inspekcija bolesti) stalni je zadatak medicinske sestre tokom liječenja i njege. Ona ne smije biti nesigurna, nepouzdana i neodređena u posmatranju objektivnih znakova.

Svi se ovi poslovi prilagođavaju posebnim potrebama bolesnika na različitim odjeljenjima, tako da postoje velike razlike u poslovima sestara na pedijatriji, kardiologiji, hirurgiji, psihijatriji ili na odjeljenju za rehabilitaciju.

Danas ima sve više ustanova za njegu i rehabilitaciju u kući, a mnoge od njih kao oblik privatne prakse osnivaju sestre / tehničari. Oni koji su zaposleni u tim ustanovama rade u bolesnikovom domu.

Njihov je posao vrlo sličan poslu bolničkih sestara i tehničara, uključujući i mnoge postupke koji su se nekada sprovodili isključivo u bolnicama – injekcije, infuzije, liječenje kiseonikom itd.

Patronažne sestre posjećuju svoje pacijente u njihovim domovima. Njaviše rade sa trudnicama, mladim majkama i oboljelima od hroničnih bolesti. Podučavaju njih i članove porodice o zdravlju i bolesti, njezi djeteta, bolesnih i nemoćnih u krugu porodice.

Njihov je glavni zadatak pomoći ljudima da se što bolje brinu o svom zdravlju i zdravlju članova porodice te da što bolje i samostalnije žive uprkos hroničnim bolestima i ograničenjima. Radeći sa svojim pacijentima, imaju priliku da otkriju i probleme zbog kojih je potrebno uključiti socijalne radnike, fizioterapeute i druge stručnjake.

Za sticanje zvanja medicinska sestra / medicinski tehničar neophodno je završiti četvorogodišnju medicinsku školu ili prekvalifikaciju iz jedne strukovne oblasti u drugu. Poslije završene srednje škole neophodno je odraditi pripravnički staž od šest mjeseci (tri mjeseca u bolnici na nekom od odjeljenja i tri mjeseca u ambulanti).

Po isteku pripravničkog staža, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su da polože stručni ispit u roku od 12 mjeseci od dana završetka programa pripravničkog staža, pred ispitnim komisijama koje obrazuje ministarstvo zdravlja.

Mogu se zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima i raznim ordinacijama na poslovima osnovne sestrinske njege, kako u državnom tako i u privatnom sektoru.