gimnazija_opsti_smjerIzučavanje materija koje daju opšte obrazovanje iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom, a koji predstavljaju obrazovnu podlogu za upis na sve vrste visokoškolskih ustanova.

Opšti smjer – Nastavni plan i program