Srednjoškolski centar “Gaudeamus” od ponedjeljka, 23. marta 2020. godine, počeo je sa izvođenjem “nastave na daljinu”, tzv. e-nastave, u redovnom obrazovanju.

Nastava će se izvoditi prema rasporedu časova koji je bio važeći u trenutku prekida nastave, 11. marta 2020. godine.

Nastava će se izvoditi korišćenjem svih dostupnih elektronskih servisa, prije svega Viber-a, Google Classroom-a i putem e-mail-a.

SC “Gaudeamus” će svaki dan objavljivati izvještaje za roditelje o obrađenim nastavnim jedinicama.