Obavještavamo učenike Srednjoškolskog centra “Gaudeamus” da je, povodom obilježavanja republičkog praznika, Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, ponedeljak 21. novembar 2016. godine neradni dan.