poslovno_pravni_tehnicar

Prema nalogu pravnika piše rješenja i odluke, radi na ovjerama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu. Evidentira i obrađuje različite podatke. Koristi znanja iz poslovne prepiske i matične evidencije, kao i osnovna znanja iz pravnog postupka i pravnog prometa.

Posao pravnog tehničara podrazumijeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata. Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa.

Poslovno-pravni tehničar – Plan i program