Grad Banja Luka će, u školskoj 2018/2019. godini, stipendirati ukupno 1.238 učenika srednjih škola i to u tri kategorije: prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh u školi.

Na konačnoj rang listi, ispunjavajući sva tri kriterijuma, nalazi se 13 učenika SC Gaudeamus koji su dana 26. novembra 2018. godine sa predstavnicima Gradske uprave potpisali ugovore o stipendiranju.