Za realizaciju nastavnih sadržaja angažovani su nastavnici koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa učenicima i koji su kroz svoj rad postigli značajne rezultate u obrazovanju i vaspitanju mladih.

Profesori u redovnom obrazovanju:

 1. Gojko Mijatović, profesor srpskog jezika i književnosti
 2. Olivera Vujančević, profesor srpskog jezika književnosti
 3. Ljiljana Vulin, profesor srpskog  jezika i književnosti
 4. Milkica Labus, profesor engleskog jezika i književnosti
 5. Snježana Crnobrnja, profesor ruskog jezika
 6. Biljana Lajić, profesor njemačkog jezika i književnosti
 7. Marko Uletilović, profesor  istorije i latinskog jezika
 8. Saša Stamatović, profesor istorije
 9. Žarko Kojić, profesor geografije
 10. Siniša Bukarac, profesor matematike i informatike
 11. Suzana Rašković, diplomirani biolog
 12. Ivana Ljubojević, profesor fizike
 13. Aleksandar Đukić, diplomirani ekonomista
 14. Dijana Dakić, magistar ekonomskih nauka
 15. Zoran Đurić, diplomirani ekonomista
 16. Vlatko Malbašić, profesor filozofije i sociologije
 17. Predrag Savić, profesor fizičkog vaspitanja i sporta
 18. Dragan Zvjerac, diplomirani informatičar
 19. Tanja Kaurin, diplomirani pravnik
 20. dr Ljiljana Mandić, doktor medicine
 21. dr Jana Šakić, doktor medicine
 22. Dušan Lukić, magistar matematike i fizike
 23. Savka Obradović, profesor – industrijski pedagog
 24. dr Gordana Malić, doktor medicine
 25. Ljiljana Kasagić, viša medicinska sestra
 26. Mirjana Milišić, diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege
 27. dr Dragana Popović, doktor medicine
 28. Aleksandra Ćetojević, diplomirani psiholog
 29. Divna Paštar, diplomirani inženjer hemije
 30. Jasna Đurović, prof. muzičke kulture
 31. Anita Pristaš, prof.likovne kulture
 32. dr Vesna Rokvić, specijalista porodične medicine
 33. dr Sanja Kovačević, doktor medicine
 34. Boris Stanković,  profesor matematike i informatike
 35. Slobodan Buzadžija, profesor biologije
 36. dr Zorica Vujanović, specijalista porodične medicine
 37. Biljana Miljević, diplominari medicinar – fizioterapija
 38. Goran Dragičević, diplomirani medicinar – fizioterapija
 39. Stojana Valan, profesor vjeronauke
 40. Nataša Marković, profesor hemije

Profesori u obrazovanju odraslih:

 1. Olivera Vujančević, profesor srpskog jezika i književnosti
 2. Milkica Labus, profesor engleskog jezika i književnosti
 3. Snježana Crnobrnja, profesor ruskog jezika
 4. Biljana Lajić, profesor njemačkog jezika i književnosti
 5. Marko Uletilović, profesor istorije i latinskog jezika
 6. Žarko Kojić, profesor geografije
 7. Dušan Lukić, magistar matematike i fizike
 8. Dragan Zvjerac, diplomirani informatičar
 9. Ivana Ljubojević, profesor fizike
 10. Vlatko Malbašić, profesor filozofije i sociologije
 11. Divna Paštar, diplomirani inženjer hemije
 12. Aleksandar Đukić, diplomirani ekonomista
 13. Vedrana Prlina, diplomirani ekonomista
 14. Predrag Savić, profesor fizičkog vaspitanja i sporta
 15. dr Dubravka Kević, doktor medicine
 16. dr Dragana Zrilić-Bojić, doktor medicine, specijalista za ginekologiju i akušerstvo
 17. dr Goran Topić, doktor medicine
 18. Suzana Rašković, diplomirani biolog
 19. Prim. dr Gordana Mirnić-Đukić, doktor medicine, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 20. Snježana Karapetrović, diplomirani medicinar zdravstvene njege
 21. Nikolina Grabež, diplomirani fizioterapeut
 22. dr Danijele Telebak, doktor medicine
 23. Dušanka Vučić, diplomirani psiholog
 24. Tanja Kaurin, diplomirani pravnik
 25. Zoran Đurić, diplomirani ekonomista
 26. dr Dragana Popović, doktor medicine