Nastavni planovi i programi su odobreni od strane Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog pedagoškog zavoda RS, a po  sadržaju su identični nastavnom planu i programu svih javnih srednjih škola u Republici Srpskoj.

U Srednjoškolskom centru “Gaudeamus” realizujemo nastavne planove i programe pod istim zakonskim i pravnim aktima kao javne škole.

Pored obaveznog obrazovno-vaspitnog programa koji se realizuje prema nastavnom planu i programu, u školi su planirane i različite vrste vannastavnih aktivnosti koje će svojim sadržajem razvijati kod djece pozitivne interese te na taj način doprinijeti potpunijem vaspitanju učenika.

Ekonomska škola – Ekonomski tehničar

Ekonomska škola – Poslovno-pravni tehničar

Gimnazija – Opšti smjer

Gimnazija – Računarsko-informatički smjer

Medicinska škola – Medicinski tehničar

Medicinska škola – Fizioterapeutski tehničar

Obrazovanje odraslih