Projekat sedmica i ove godine označio je kraj školske godine u Srednjoškolskom centru “Gaudeamus”.

“Cilj ovog projekta i radova koje su radili naši učenici i profesori je povezivanje nastavnog gradiva koje su savladavali tokom prethodne školske godine”, podsjeća Rada Klincov, direktor Srednjoškolskog centra “Gaudeamus”.

Neki od radova koje su predstavili učenici naše Medicinske i Ekonomske škole su: “Borba protiv zavisnosti od pušenja”, “Veleizdajnički proces – kralj Alfons XIII”, “BL berza” i “Dvojna stopa PDV-a u BiH”.