Prostor u zgradi Srednjoškolskog centra ”Gaudeamus” je namjenski uređen za izvođenje nastave i boravak učenika.

U školi postoji deset velikih prozračnih učionica i kabineti sa najsavremenijim učilima, intraktivnim tablama i ostalom opremom koja odgovara zahtjevima nastavnog plana i programa.

Takođe, u našoj školi postoji savremeni amfiteatar kao i višenamjenske prostorije za boravak koje učenici koriste za slobodne i vannastavne aktivnosti.