Kvalitetno obrazovanje i napredak naših učenika najveća je i najbolja potvrda našeg uspjeha. Zato je naš cilj da ostvarimo misiju da naši učenici postanu građani svijeta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspješni ljudi i uzor novim generacijama.

Kvalitetno obrazovanje kao ključ napretka daje nam sposobnost da ispravno sagledamo svijet oko sebe, da donosimo prave odluke i da na najbolji način iskoristimo šanse koje nam pružaju. Zato je naša misija da svojim učenicima damo snagu i mudrost da svojim odlukama promijene svijet na bolje.

Sa vizijom da će Srednjoškolski centar “Gaudeamus” biti mjesto u kojem će se rađati nove ideje, njegovati talenti i unaprijediti znanja, želimo da ohrabrimo učenike i roditelje da nam se pridruže u zajedničkim naporima i da sa nama podijele radost uspjeha.