Na ovoj stranici možete pronaći najvažnija rješenja i pravilnike u vezi sa radom Srednjoškolskog centra ”Gaudeamus” te pravila ponašanja i kućnog reda naše ustanove.

Osnovna rješenja:
Rješenje o odobrenju za početak rada

Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada

Rješenja o odobrenju za izvođenje programa formalnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju:
Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar

Trgovački tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila

Medicinski tehničar, fizioterapeutski tehničar, veterinarski tehničar

Ostala rješenja:
Rješenje o registraciji

Saglasnost za izvođenje programa ekološki tehničar

Saglasnost za izvođenje programa medicinski tehničar i fizioterapeutski tehničar

Saglasnost za osnivanje i početak rada

Izvod iz pravilnika o kućnom redu

Zapisnik o stručno pedagoškom nadzoru