Školski odbor:

 1. Slađana Bosančić, predsjednik školskog odbora;
 2. Predrag Savić, iz reda predstavnik zaposlenih u Centru;
 3. Nataša Sladojević, iz reda predstavnika roditelja;
 4. Biljana Šarić, iz reda predstavnika roditelja;
 5. Radoja Rogić, predstavnik u ime osnivača;
 6. Brana Kalabić, predstavnik u ime osnivača;
 7. Bojan Stojnić, iz reda predstavnika lokalne zajednice.

Savjet roditelja:

Prvi razred:

 1. Daniela Kamber
 2. Biljana Terzić
 3. Nataša Sladojević

Drugi razred:

 1. Zorica Skakić
 2. Gojko Kovač

Treći razred:

 1. Daliborka Predragović
 2. Biljana Šarić

Četvrti razred:

 1. Goran Regoda

Savjet učenika:

 1. Fedor Gajić, prvi razred, Gimnazija (računarsko – informatički smjer),
 2. Matea Garić, prvi razred, Medicinska škola (fizioterapeutski tehničar),
 3. Tea Banićević, prvi razred, Medicinska škola (medicinski tehničar),
 4. Katarina Kamber, drugi razred, Gimnazija (računarsko – informatički smjer),
 5. Anja Kezić, zapisničar, drugi razred , Medicinska škola (medicinski tehničar),
 6. Anabela Arar, treći razred, Medicinska škola (medicinski tehničar),
 7. Aleksandar Kovač, treći razred, Medicinska škola (medicinski tehničar),
 8. Dajana Jakovljević, treći razred, Ekonomska škola                                        (poslovno – pravni tehničar),
 9. Petar Malbašić, potpredsjednik, četvrti razred, Ekonomska škola,          (poslovno – pravni tehničar) i
 10. Jovana Slijepčević, predsjednik, treći razred, Ekonomska škola          (ekonomski tehničar).

KOORDINATOR: prof. Tanja Kaurin