U našoj školi se, po planu i programu u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, svake godine organizuje takmičenje iz demokratije za učenike trećih razreda.

Ove godine su u takmičenju sudjelovala četiri odjeljenja i to u okviru nastavne teme „Projekt građanin“, a zbog specifičnosti tema i ineresovanja učenika formirana su tri tima sa pripremljenim sljedećim temama:

  1. (Ne)svijest o polno prenosivim bolestima i kontracepciji;
  2. Zdravstveno zbrinjavanje beskućnika u Banjoj Luci;
  3. Nedostatak adekvatne prakse za ekonomiste.

Na osnovu bodovanja u skladu sa kriterijumima, žiri je jednoglasno proglasio pobjednicima tim medicinskih i fizioterapeutskih tehničara koji su pripremili temu „Zdravstveno zbrinjavanje beskućnika u Banjoj Luci“.