img_3285

Osposobljavamo učenike za učešće u individualnoj ili timskoj izradi softverskih aplikacija, kreiranja i razvoja baza podataka, prezentacija, održavanje sigurnosnih sistema, te web dizaj. Naučite da pravite i održavate računarske mreže, instalirate operativne sisteme, koristite internet servise, kreirate, modelirate, razvijate i implementirate baze podataka, kreirate web aplikacije, te baze za elektronsko poslovanje.