img_3285

Kod nas se o računarima uči ono što drugi ne znaju, a rad na računarima se proteže kroz niz zanimljivih predmeta od prve do četvrte godine, koji se realizuju u računarskim salama. Učešća na raznim takmičenjima, nagradnim konkursima iz oblasti primjene i korišćenja računara te takmičenja iz oblasti inovacija sastavni su dio naše akademske svakodnevice. Naučite da izaberete pravu računarsku konfiguraciju, instalirate razne operativne sisteme, koristite ili projektujte baze podataka za različite namjene, a stečena znanja primjenite kao moćan alat u rješavanju složenih zadataka.

Ako se odlučite za rad u prodaji računara ili servisu računara i računarskih komponenti, rad u malim ili velikim firmama koje sve više koriste računare – imajte u vidu da računari i i internet već odavno brišu prostorne i vremenske granice i otvaraju put u sigurnu budućnost.