Transparency International Bosne i Hercegovine organizuje Akademiju političkog osnaživanja žena. TI BiH Akademija biće održana u Mostaru (22. i 23. oktobra 2016.), Sarajevu (13. i 14. oktobra 2016.), Tuzli (27. i 28. oktobra 2016.) i u Banjaluci (3. i 4. novembra 2016.). Sve polaznice okupiće se još jednom na završnoj radionici u Banjaluci.

Osnovni cilj TI BIH Akademije je približiti polaznicama teme političkog osnaživanja žena i to:

  • uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznica akademije na izabrane teme,
  • i motivisanjem polaznica da budu društveno angažovane, te da u praksi primjenjuju stečena znanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Od izabranih polaznica se očekuju da budu posvećene temama, da aktivno učestvuju u diskusijama i da napišu esej koji se odnosi na jednu od obrađivanih tema. Najbolji eseji biće objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Uslovi učešća:

  • Polaznice moraju biti izuzetno motivisane za sticanje znanja o temama koje se odnose na političko osnaživanje žena, i ne moraju biti nužno studentice društveno-ekonomskih nauka;
  • Polaznice mogu biti srednjoškolke završnih godina i studentice u dobi od 18 do 28 godina;
  • Od polaznica se očekuje da budu posvećene, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka TI BIH Akademije;
  • Sve polazinice su obavezne napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TIBiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji;
  • Prednost u izboru polaznica imaće studentice i srednjoškolke koje dolaze iz marginalizovanih grupa.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org. Za sva dodatna pitanja i informacije možete pozvati broj telefona 051/224-520. Kontakt osobe su Milena Mastalo i Marko Vujić.

Dodatne informacije potražite OVDJE.