projekat-sedmica

Danas su završene prezentacije u okviru “Projekta sedmica” u Srednjoškolskom centru “Gaudeamus”. Ovaj projekat naši učenici završili su sa nekoliko zanimljivih prezentacija.

Učenici prvih razreda Medicinske škole predstavili su projekat o sidi kojim su još jednom željeli skrenuti pažnju svojim drugarima na ovu tešku bolest. Drugi projekat učenika Medicinske škole bio je o patogenim bakterijama.

Učenici Ekonomske škole predstavili su četiri rada. U okviru predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo predstavili su rad “BL berza”. Takođe, predstavili su projekte “Porodica Rotschild”, “Nezaposlenost na teritoriji grada Banja Luka” te veoma zanimljiv i koristan rad “Neverbalna komunikacija” u okviru predmeta Poslovna komunikacija.